Archive for the ‘bibliotek.dk’ Category

OpenHoldingStatus-webservicen skifter ip-adresse

19. september 2014

Fra mandag den 29. september 2014 flyttes OpenHoldingStatus-webservicen til ny maskine og skifter samtidig ip-adresse til den generelle ip-adresse for DBCs gateway gw.dbc.dk: ip 193.111.162.2

Eventuelle serviceaftagere der har ip-kontrol ved modtagelse af response fra servicen, skal altså rette i firewall.

Se også: http://www.danbib.dk/index.php?doc=z_ipadr.

Reklamer

Ny version af DBCs bestilsystem sættes i drift , udskudt til 17.6.2014!

30. maj 2014

Vi varslede i blogpost den 2. maj 2014 at vi “inden 1.-juni 2014” ville sætte en ny version af bestilsystemet i drift.

Vi blev en lille smule forsinkede, men skiftet er nu endeligt planlagt til tirsdag den 17.6.2014 om morgenen (inden kl. 08:00).

Den nye version indfører tidligere varslede ændringer i ill0-formatet for kvitteringer for DanBib-bestillinger, nemlig for de ILL-bestillinger der er et resultat af “automatisk fjernlån” af slutbruger-bestillinger i den nye bibliotek.dk .

De konkrete ændringer er beskrevet i tidigere blogposts i 2012 og 2013, se:

 

Venlig hilsen

Anders-Henrik Petersen, DBC, ahp@dbc.dk

 

ILL0-kvitteringer fra brønden

2. maj 2014

Vi har i oktober og november 2012 her i syslev-bloggen beskrevet og varslet de ændringer i ILL0-formatet, der er en følge af overgangen til håndtering af bestillinger slået op i DBCs databrønd (dvs. i første omgang fra den nye bibliotek.dk).

Resume: i stedet for:

 • 010:034:082 3 PRIVAT
 • 010:034:03X 42463612
 • 010:034:082 3 DANBIB
 • 010:034:03X D764757910

indeholder ILL0 fra brønden:

 • 010:034:082 3 PRIVAT
 • 010:034:03X 42463612
 • 010:034:082 3 DANBIB

og 040:41 vil se sådan her ud:

 • 040:041 dbcdatawell

Vi udvider nu til også at lade disse ændringer gælde for de ILL-bestillinger der er resultatet af “automatisk fjernlån” dvs. hvor långiver-biblioteket til en bibliotek.dk-bestilling der skal fjernlånes, findes af bestilsystemet selv pr. automatik.

Hidtil er disse “automatiserede”  ILL-bestillinger blevet slået op i den gamle DanBib-base (og har altså haft D-nummer), men nu køres de så at sige færdigt som ILL med opslag i brønden.

Vi regner med at sætte denne ændring i drift inden 1.6.2014, præcis dato vil blive udmeldt her på syslev-bloggen samt via danbib-info-mailing-listen.

Til orientering publicerer vi i nær fremtid et forslag til en xml-kvitteringsservice over https. I den erstattes D-nummer af identifikator (pid) til brøndobjektets “primaryObject”, dvs den post der beskriver alle udgaver i en udgavematchet postklynge. Denne primaryObject-pid kan bruges til det der oprindeligt var hensigten med D-nummeret i ILL0, nemlig at samle forskellige bestillinger i det lokale fjernlånssystem under en fælles post der beskriver den samme udgave af de bestilte poster.

Tidligere indlæg om ILL0 og databrønden::

Kommentarer og spørgsmål til Anders-Henrik Petersen, DBC: ahp@dbc.dk

Workshop om databrøndudvikling – indbydelse

10. januar 2013

En væsentlig infrastrukturkomponent for de nationale systemer bibliotek.dk og DanBib og for en lang række folkebiblioteker er “databrønden”. Dermed er den fortsatte udvikling af databrønden ikke blot vigtig for folkebibliotekerne og Kulturstyrelsen, men også for øvrige biblioteker, for DDB, for TING, for DBC og for alle softwareudviklere i forhold til bibliotekerne.

 Databrønden er i drift med version 2.0 i forhold til TING biblioteker og version 3.0 er i betadrift på bibliotek.dk. En kommende opgave er derfor en migrering til en næste version – formentlig en version 3.1. Dette er i sagens natur et emne, som er relevant i forhold til alle ovennævnte interessenter. Derfor er det nødvendigt med en åben proces.

 Kulturstyrelsen vil derfor indbyde til en åben workshop i marts 2013 om den videre udvikling af databrønden.

 Alle interesserede parter bedes derfor gå til Doodle http://www.doodle.com/pzzi8u6muc2exa8h og anføre bibliotek/institution/firma samt navn og markere de dage, hvor vedkommende kan deltage i en workshop.

 Onsdag den 23. januar 2013 kl. 10.00 er frist for interessetilkendegivelse på Doodlen

 Evt. supplerende bemærkninger anføres som ”Comments” på Doodlen.

 

 Med venlig hilsen

 Leif Andresen

Kulturstyrelsen

 

Sendt til de officielle mailadresser for bibliotek med databrøndadgang:

Albertslund Bibliotek

Allerød Biblioteker

Biblioteket Sønderborg

Billund Bibliotekerne og borgerservice

BrøndbyBibliotekerne

Esbjerg Kommunes Biblioteker

Faxe Kommunes Biblioteker

Fredericia Bibliotek

Frederiksberg Kommunes Biblioteker

Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne

Gentofte Bibliotekerne

Gladsaxe Bibliotekerne

Glostrup Bibliotek

Halsnæs Kommune. Bibliotekerne

Hedensted Bibliotekerne

Helsingør Kommunes Biblioteker

Herning Bibliotekerne

Horsens Bibliotek

HvidovreBibliotekerne

Ishøj Bibliotek

Koldingbibliotekerne

Københavns Biblioteker

Lemvig Bibliotek

LollandBibliotekerne

Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne

Middelfart Bibliotek

Nyborg Bibliotek

Odense Centralbibliotek

Randers Bibliotek

Ringsted Bibliotek

Rødovre Kommunebiblioteker

Silkeborg Bibliotekerne

Skanderborg Bibliotek

Slagelse Bibliotekerne

Tønder Kommunes Biblioteker

Tårnby Kommunebiblioteker

Varde Bibliotek

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejle Bibliotekerne

Aabenraa Bibliotekerne

Aalborg Bibliotekerne

Aarhus Kommunes Biblioteker. Borgerservice og Biblioteker

Desuden sendt til:

TING Council ved Bo Fristed

Kulturstyrelsen, Leif Andresen

Kulturstyrelsen, Erik Thorlund Jepsen

DDB, Glenn Leervad-Bjørn

DDB, Michael Anker

DEFF programgruppe A formand, Jacob-Steen Madsen

DEFF Sekretariatet, Bo Öhrström

DEFF Sekretariatet, Lise Mikkelsen

DBC, Carsten H. Andersen

DBC, Stig Merrild Madsen

DBC, Bo Weymann

DBC, Bente Schade Poulsen

DBC, Kirsten Larsen

Samt til bibliotekssystemleverandører via:

Bibliotekssystemleverandør blog (https://syslev.wordpress.com/)

Og til:

danZIG-listen

Orienteringsmøder om det nye bibliotek.dk og de nye services for systemansvarlige og systemleverandører

14. december 2012

Som supplement til informationsmøderne for bibliotekarer om det nye bibliotek.dk og de nye services afholder vi møder for systemansvarlige og systemleverandører med henblik på brug af de forskellige services lokalt.

Møderne afholdes:

16.01 2013
DBC
Tempovej 7-11
2750 Ballerup

17.01 2013
Middelfart
Kulturøen
Havnegade 6
5500 Middelfart

Begge dage fra kl. 9.30 til 12.30.

Tilmelding til Anni Jacobsen på mail: aja@dbc.dk
senest den 11. januar 2013.

På møderne vil der være følgende overordnede dagsorden:

 • Generel orientering om DBC’s service udvikling
 • Services:Open Format – Open Agency – Bestil (Open Order / Find Order)
 • Andre nye services af interesse

I modsætning til intromøderne vil disse møder være med en teknisk indfaldsvinkel, og derfor vil oplæg og diskussion være på et mere teknisk niveau end orienteringen på intromøderne. Spørgsmål som ønskes behandlet må meget gerne sendes til Bente Schade Poulsen på mail: bsp@dbc.dk.

Venlig hilsen

DBC

Ny version af DBCs bestilsystem 28.11.2012

22. november 2012

Den 28.11.2012 sætter vi ny version af DBCs bestilsystem i drift. Den nye version vil nu håndtere alle bestillinger – både fra de gamle grænseflader (Netpunkt/Zpunkt, bibliotek.dk-classic, Palles Gavebod) og fra den nye bibliotek.dk-brøndversion – i samme system.

Med brøndbestillinger vil der også begynde at forekomme ill0-formaterede mails med de ændringer vi har annonceret tidligere her på syslev-bloggen:

Formatet for NCIP- og z3950-bestillinger vil være uændret, ligesom der ingen ændringer er i de bestillinger der er udgået fra de gamle grænseflader.

Med venlig hilsen
Anders-Henrik Petersen, DBC
ahp@dbc.dk

ill0-format: 040:041 fra DBCs databrønd

6. november 2012

Fra 1.12.2012 vil der begynde at dukke ill0-mails på bestillinger og kvitteringer op, hvor bestillingen er foretaget i den nye bibliotek.dk-grænseflade som henter poster fra DBCs bibliotek.dk-databrønd.

Som hovedregel er formatet uændret, men der er to ændringer:

 1. Som tidligere meddelt: Linjen med DanBib D-nummer udgår (se syslevbloggen 23.10.2012 )
 2. 040:041-feltet vil indeholde: dbcdatawell

Vi har opdateret ill0-dokumentationen på www.danbib.dk med disse ændringer.

Med venlig hilsen
Anders-Henrik Petersen, DBC
ahp@dbc.dk

D-nummer forsvinder fra ILL0-mails ved bestillinger fra DBCs databrønd

23. oktober 2012

Fra ultimo november åbner den første beta-version af den nye bibliotek.dk hvor data hentes fra DBCs databrønd. Den gamle og den nye bibliotek.dk vil leve side om side i længere tid, og det underliggende bestilsystem er bygget om til at håndtere bestillinger fra begge kilder i samme programkompleks.

Med hensyn til ILL-beskeder fra DBC mod lokalsystemerne har vi bestræbt os for at have uændret grænsesnit. Dette er tilfældet med al z3950- og NCIP-kommunikation. Men med hensyn til ill0-mails er der en enkelt ændring: “D-nummer” udgår!

Så i stedet for:

010:034:082 3 PRIVAT
010:034:03X 42463612
010:034:082 3 DANBIB
010:034:03X D764757910

Vil vi sende:

010:034:082 3 PRIVAT
010:034:03X 4458829
010:034:082 3 DANBIB

– når bestilling er foretaget ud fra opslag i DBCs databrønd /den nye bibliotek.dk

D-nummer er en relikt fra den gamle DanBib version 1 (fra før år 2000), hvor D-nummeret var “titelpostens” id-nummer, og dermed et fælles ID-nummer for alle poster i “totalposten”.

Det har vi ikke haft siden DanBib gik over til version 2 i forbindelse med årtusindskiftet. Fra og med DanBib version 2 er de hele poster fra bibliotekerne matchet sammen i klynger, som godt nok har et fælles klynge-id i databasen, men ikke i marc-posterne.  Og: klynge-id’er er ikke persistente og kan skifte indhold efterhånden som basen skifter indhold og biblioteksposter matches om.

Allerede i år 2000 forsøgte vi på DBC at afskaffe D-nummer i ill0-mails, men på opfordringer dengang fra systemleverandører lavede vi et kunstigt D-nummer, baseret på klyngeid fra DanBib-databasen. Vi fraråder dog at man vedligeholder de kunstige D-numre i bestillingssystemer gennem flere år, hvis de er datagrundlag for sammenskrivning af bibliografiske poster i lokale fjernlånssystemer. Vi ser af og til eksempler på at en bestilling i et lokalsystem lægger sig på den forkerte post, idet den matcher med et D-nummer der har skiftet indhold.

Men når vi går i gang med at sende bestillinger fra DBCs databrønd, forsvinder D-nummeret dog endegyldigt fra de bestillinger der laves med udgangspunkt i brønden.  D-nummeret lever altså videre i de bestillinger der stadig slås op i den gamle DBCLIB-base, dvs. bestillinger fra:

 • Bibliotek.dk-classic
 • BOB-grænsefladen
 • Netpunkt
 • Zpunkt

– indtil disse systemer også er flyttet til at anvende DBCs databrønd (i løbet af 2013-2014).

Har I spørgsmål eller kommentarer, så send dem til:

Anders-Henrik Petersen, DB
ahp@dbc.dk

Bibliotek.dk’s emneoversigt

11. oktober 2011

Ny version af bibliotek.dk’s emneoversigt til implementering i lokale bibliotekskataloger er klar til download fra DBCs Posthus.

Læs mere på om emneoversigten på http://www.danbib.dk/index.php?doc=bibdkemnex

og på  http://profblog.bibliotek.dk/archive/2011/09/12/ny-version-af-emneoversigt-paa-bibliotek.dk-og-danbib

Med venlig hilsen
Susanne Thorborg
DBC
st@dbc.dk

Gem alle mine lån

8. august 2011

På  danZIG-mødet ultimo juni 2011 blev drøftet Gem alle mine lån – et muligt udviklingsprojekt med national service i bibliotek.dk regi med mulighed for at en låner kan få gemt gamle lån.

Se http://profblog.bibliotek.dk/archive/2011/06/10/gem-alle-mine-laan

Fra det endnu ikke udsendte referatudkast:

Leif Andresen forklarede, at dette ønske var dukket op med jævne mellemrum gennem de seneste år, det har især været nævnt i flere på hinanden følgende bibliotek.dk brugerundersøgelser.

Biblioteksfagligt udvalg om bibliotek.dk havde behandlet det på et møde og det blev besluttet at sende ønsket ud til drøftelse i biblioteksverdenen. Derfor var pkt. på dagsordenen i dag, for at få en tilbagemelding fra systemleverandørerne. Leif Andresen var ikke kun interesseret i kommentarer om det rent tekniske, men også om synspunkter på selve servicen

Flemming Pedersen mente, at hvis der skal udvikles en national service til bibliotek.dk, så må den også kunne bruges i de lokale systemer.

Leif Andresen bad om, at tilbagemeldinger blev givet som email personlig til ham senest d. 22. august 2011, indeholdende en holdning til om systemerne vil kunne håndtere en sådan service. Hvis projektet skal igangsættes fra januar 2012, er vigtigt at tilbagemeldingsfristen overholdes. Leif Andresen understregede, at dette var en proces, der måske endte med at projektet ikke blev igangsat fordi det måske var for dyrt, men derfor var det vigtigt at alle argumenter for og imod kom med.

Systemleverandørerne gøres derfor opmærksom på tilbagemeldingsfristen 22. august 2011.

Med venlig hilsen

Leif Andresen

Styrelsen for Bibliotek og Medier