DBC lukker for OpenAgency-versioner før version 2.32

7. juni 2017 by

DBC lukker i løbet af januar 2018 for alle versioner af OpenAgency-webservicen som er ældre end version 2.32.
Det skyldes et behov for oprydning og forenkling af vores drift af servicen.

Beskrivelse af ændringer i de enkelte versioner kan ses her:
https://openagency.addi.dk/2.32/NEWS.html

Wsdl version 2.32:
https://openagency.addi.dk/2.32/?wsdl

Xsd version 2.32:
https://openagency.addi.dk/2.32/openagency.xsd

Beskrivelse af servicen:
http://opensource.dbc.dk/services/open-agency

Yderligere information, henvendelse til:
https://kundeservice.dbc.dk/

MoreInfo version 2.1 lukker!

18. november 2016 by

MoreInfo servicen til Forsideservice er omlagt til brøndarkitektur, og der er skiftet database fra Oracle til Postgres.

Nyeste version 2.6 er sat i drift, og det anbefales, at bibliotekerne skifter til denne version snarest, bl.a. fordi den giver bedre performance på visning af forsiderne.

Den tidligere version 2.1 vil blive lukket om 6 måneder fra d. 18. november 2016.

MoreInfo version 2.6:
http://moreinfo.addi.dk/2.6

OpenAgency: Ændringer i getRegistryInfo ved introduktionen af Fælles BiblioteksSystem (FBS)

5. februar 2016 by

Introduktionen af Fælles Biblioteks System (FBS) har nødvendiggjort nogle ændringer i OpenAgency’s getRegistryInfo-funktion. Det er den funktion der kaldes af klienter i bibliotekssystemer til opdatering af bibliotekssystemets register over andre bibliotekers serveradresser og protokoller, bl.a. til brug i det automatiske lånesamarbejde.

Ændringerne er i drift i OpenAgency fra version 2.24 og frem.

Både iso18626- og z3950-ILL
Introduktionen af det nye Fælles Bibliotekssystem (FBS) har medført nogle ændringer i OpenAgency, foranlediget af at FBS bruger den nye iso18626-standard til ILL-kommunikation. FBS-systemet vil efter planerne blive rullet ud til det store flertal af folkebiblioteker i Danmark i løbet af 2016-17. For nylig er Axiell også begyndt at rulle en ny version ud med iso18626-understøttelse til alle deres DDELibra-kunder.

OpenAgency skal derfor betjene de lokale biblioteksregistre med information om biblioteker der anvender iso18626-standarden til ILL – hvor z3950-danzig-ILL hidtil har været enerådende. Og da ikke alle de eksisterende installationer kan understøtte iso18626, er det nødvendigt at servicen informerer om hvordan et z3950-bibliotek kan kommunikere automatisk med et iso18626-bibliotek.

FBS-systemet har slet ikke mulighed for at modtage z3950, mens Axiells DDELibra-biblioteker godt kan. Ydermere kræver FBS-systemet at al ILL-kommunikation sker gennem DBCs nationale ILL-infrastruktur, mens DDELibra-bibliotekerne foretrækker at sende både iso18626- og z3950-beskeder direkte til hinandens servere.

For at få det hele til at hænge sammen, så alle biblioteker kan snakke ILL med hinanden, uanset protokol og system, har vi introduceret to sæt tekniske adresser for iso18626-biblioteker i OpenAgency.getRegistryInfo-svaret:

 • en iso18626-adresse (bibliotekets egen eller DBCs)
 • en z3950-adresse (bibliotekets egen eller DBCs)

Om det er bibliotekets egen serveradresse(r) eller DBCs som servicen udleverer, bestemmer biblioteket selv via en trimning i VIP-basens grænseflade. VIP. D.1 Bestillinger og lån: Eksponering af serveradresse i OpenAgency (valg: Egen adresse eller DBCs adresse).

Det er så op til klientsystemerne at vælge den af de to adresser og protokoller, som man kan forbinde sig til.

Eksempler fra OpenAgency 2.24

1. Iso18626-bibliotek der eksponerer egne serveradresser i OpenAgency (DDELibra-bibliotek)

<oa:iso18626>
<oa:iso18626Address>iso18626-adresse-fra-VIP</oa:iso18626Address>
<oa:iso18626Password>password-fra-VIP</oa:iso18626Password>
</oa:iso18626>
<oa:z3950Ill>
<oa:z3950Address>z3950-adresse-fra-VIP</oa:z3950Address>
</oa:z3950Ill>

Her udleveres egen iso18626-adresse + password for det pågældende bibliotek (egen server). Til brug for z3950-biblioteker udleveres også bibliotekets z3950-serveradresse. Biblioteket kræver ikke z3950-login.

2. Iso18626-bibliotek der eksponerer DBCs serveradresser i OpenAgency (FBS-bibliotek)

<oa:iso18626>
<oa:iso18626Address>https://iso18626.addi.dk/copa-rs/app/iso18626/ </oa:iso18626Address>
<oa:iso18626Password>xxxxxxxxx</oa:iso18626Password>
</oa:iso18626>
<oa:z3950Ill>
<oa:z3950Address>z3950.dbc.dk:210/danbib</oa:z3950Address>
<oa:z3950GroupId>bibnr</oa:z3950GroupId>
<oa:z3950UserId>netpunkt</oa:z3950UserId>
<oa:z3950Password>netpunkt-adgangskode</oa:z3950Password>
</oa:z3950Ill>

Her udleveres DBCs iso18626-serveradresse (“COPA”-servicen). Til brug for z3950-biblioteker udleveres DBCs z3950-adresse (“Zpunkt”) samt netpunkt-logintriple for det bibliotek der konkret henter data fra OpenAgency; zpunkt kræver z3950-login (Zpunkt-login er identisk med bibliotekets netpunkt-login).

Herved får lokale systemer – der alene understøtter z3950-kommunikation – mulighed for fortsat at sende beskeder til de nye iso18626-biblioteker; hvad enten det sker direkte til bibliotekernes servere, eller via DBCs zpunkt.

Tidligere blogindlæg om OpenAgency.getRegistryInfo:

Kontakt: Anders-Henrik Petersen, DBC, ahp@dbc.dk.

Kvitteringer fra bestilsystemet i xml via https

22. oktober 2015 by

DBCs bestilsystem tilbyder en funktion til download i lokalsystem af kopi af ILL- bestillinger med tilhørende låneroplysninger fra netpunkt/DanBib/bibliotek.dk – populært kaldet kvittering for bestilling.

Hidtil har eneste mulighed for maskinlæsbar udveksling af disse informationer været via mail, med indholdet formateret i iso8459-formatet “ILL0”. Disse mails skal krypteres, da de kan indeholde personhenførbare informationer, såsom cpr-nummer. Brugeren skal derfor selv levere et brugbart offentligt certifikat til kryptering til DBC.

Vi tilbyder nu en mere enkel og “moderne” måde at udveksle disse informationer: via https med kvitteringen i xml-format, beskrevet i en wsdl.

Vi kalder servicen OpenReceipt, nyeste version af wsdl’en er version 1.2. Openreceipt kører i drift i DBCs bestilsystem, og kan afprøves af interesserede systemleverandører og udviklere via vores eksternt eksponerede testsystem.

Link til wsdl og xsd:
http://oss-services.dbc.dk/opencat/WSContracts/orderReceipt/tags/1.2/

Yderligere information:
Kontakt produktkonsulen Anders-Henrik Petersen, DBC, ahp@dbc.dk.

OpenAgency.getRegistryInfo-nyheder

24. august 2015 by

OpenAgency-webservicen kan anvendes til opdatering af lokale registre over biblioteker, til brug i lånesamarbejdet. Til det formål anbefaler DBC getRegistryInfo-funktionen i servicen.
Vi har netop publiceret OpenAgency i version 2.22, som indeholder forbedringer af getRegistryInfo-funktionen. Først og fremmest er der ryddet op i hvilke typer af poster/”biblioteker” der udleveres.

https://openagency.addi.dk/2.22/

Der udleveres nu:

 • Alle folke- og forskningsbiblioteker der indgår i Kulturstyrelsens register over danske biblioteker (“BIBBAS”).
 • De udleveres som agencyType=”Forskningsbibliotek” eller agencyType=”Folkebibliotek”.
 • De enkelte afdelinger (“branches”) fordeler sig på disse branchType(s):
  • H = hovedbibliotek
  • f = filial
  • s = servicepunkt
  • b = bogbus

Der udleveres også et mindre antal biblioteker af andre typer end de ovennævnte, fx:

 • udenlandske biblioteker og private biblioteker der indgår i lånesamarbejdet gennem netpunkt/DanBib (branchType = ‘P’)
 • testbiblioteker og systemleverandører (branchType = ‘x’)

Hvis man ikke medsender libraryStatus i sin request, udleveres alene åbne, aktive biblioteker og institutioner. Hvis man vil have udleveret slettede/nedlagte biblioteker, kan man tilføje libraryStatus = “slettet” til sin request.

En oversigt over alle funktioner i servicen kan ses på: https://opensource.dbc.dk/services/open-agency.

Vi indførte getRegistryInfo med OpenAgency version 2.10. Fra version 2.15 til og med version 2.21 har situationen været at der er udleveret en lang række irrelevante biblioteksposter (på postleverandører fx). Det er ophørt fra og med version 2.22, og vi anbefaler at man bruger denne til getRegistryInfo-implementeringer. En oversigt over samtlige tilgængelige versioner kan ses her: http://openagency.addi.dk
Som tidligere skrevet her på bloggen, udfaser vi den gamle http://webservice.vip.dbc.dk/ i løbet af 2016, se
https://syslev.wordpress.com/2014/11/07/data-fra-vip-basen-til-lokale-registre-webservice-vip-dbc-dk-og-openagency/.

Nu med dato og mere info: Vind 80.000 for bedste kultur-app

14. august 2015 by

Hvordan kan man sætte bibliografiske data, adfærdsdata, brugerskabte data, data fra sociale medier osv. i spil, så de skaber ny værdi for biblioteksbrugerne? Det er spørgsmålet i konkurrencen om den bedste nye applikation oven på kulturdata.

Så har du en god idé til en app, som formidler kultur på en sjov, ny eller bedre måde, glæder vi os til at modtage dit forslag på dbc@dbc.dk!

Vinderen kåres til Data Science Day på DBC torsdag den 14. januar 2016. Ud over prisoverrækkelsen vil der være spændende keynotes, demo af de bedste idéer samt selvfølgelig forfriskninger og godt selskab. Læs uddybende om konkurrencen på dbc.dk

De nye ILL-standarder: hvad gør DBC?

22. maj 2015 by

Hvordan er det nu med ISO 18626, ISO 20775, holdings lookup request via SRU osv. ??

Vi vil på DBC gerne fortælle systemleverandører og andre interesserede udviklere hvad status er på vores implementering af det vi bredt kalder de nye ILL-standarder.

Vi inviterer derfor til informationsmøde med efterfølgende frokost, tirsdag den 9. juni 2015, kl. 9-13 på DBC, Tempovej 7-11, 2750 Balleup.

Vi vil her fortælle om status og planer for vores implementering af:

 • ISO 20775 holdings requests
 • ISO 18626 ILL-transactions
 • Ny service “OpenReceipt”, som er en ny måde at få kvitteringer fra bestilsystemet, som xml via https

Derudover vil vi demonstrere vores nye eksternt eksponerede testsystem, som giver systemleverandører og andre interesserede udviklere adgang til testudgaver af de webservices og backend-systemer der tilsammen udgør den nationale ILL-it-infrastruktur.

På grund af begrænset plads er tilmelding nødvendig, send en mail til ahp@dbc.dk, senest den 4.6.2015. Angiv venligst om du ønsker at deltage i frokost efter mødet.

Med venlig hilsen

Anders-Henrik Petersen, DBC

 

Data fra VIP-basen til lokale registre – webservice.vip.dbc.dk og OpenAgency

7. november 2014 by

Mange biblioteker henter stamoplysninger, kontaktinformationer og serveradresser fra VIP-basen til lokale registre i bibliotekssystemet. Det sker med lokale klienter eller systemer der kalder DBCs webservice http://webservice.vip.dbc.dk.

På mange måder er denne service forældet og utidssvarende, og dens SRU-baserede interface “passer ikke” med den arkitektur som DBC har anvendt til sine  webservices under sin Open Library strategi. Eksempelvis i OpenAgency-webservicen som også henter data fra VIP-basen.

Til brug for opdatering og vedligeholdelse af lokale registre over biblioteker med stamoplysninger, kontaktoplysninger, ILL-parametre og serveradresser m.m. har vi udviklet en funktion i OpenAgency-servicen: getRegistryInfo. Nærmere oplysning om denne funktion kan ses på http://opensource.dbc.dk/services/open-agency – hvor der også er link til wsdl og xsd. OpenAgency.getRegistryInfo er fuldt udbygget i OpenAgency-servicen fra version 2.16; vi anbefaler at bruge version 2.16 eller nyere til dette formål.

OpenAgency.getregistryInfo udleverer de samme informationer som webservice.vip.dbc.dk, men giver også nogle ekstra informationer, for eksempel:

 • z3950-ILL opdelt på de enkelte ILL-service (request, answer, shipped osv)
 • Information om biblioteker der bruger de nye ILL-protokoller: iso18626 og iso20775
 • NCIP-serveradresser og hvilke NCIP-services biblioteket udstiller
 • Information om bibliotekernes CVR-nr, P-nr og EAN-nr
 • mv.

I løbet af 2015 vil vi med passende langt varsel lukke for den gamle webservice.vip.dbc.dk, og nye dataelementer vil kun blive tilføjet til OpenAgency.getRegsitryInfo-servicen.

Yderligere oplysninger: kontakt Anderts-Henrik Petersen, DBC, ahp@dbc.dk.

Nye felter i VIP-basen til nye ILL-standarder

1. oktober 2014 by

Vi er på DBC i fuld gang med at udvikle vores bestilsystem til at håndtere kravene fra det nye FBS-bibliotekssystem. Det indebærer videreudvikling af eksisterende webservices, helt nye webservices samt understøttelse af nye standarder på ILL-området. Det begynder nu at slå igennem i VIP-grænsefladen i form af nye parametre og valgmuligheder. Dette afspejler at VIP-basen er ved at blive forberedt til at kunne rumme disse parametre, så de kan tages i brug så snart funktionaliteten tilbydes i vores driftsystem.

Det kommende FBS-bibliotekssystem implementerer bl.a. 2 nye internationale standarder som vedrører håndteringen af ILL:

 • ISO18626 : Interlibrary Loan Transactions
 • ISO20775: Holdings Information

Den nye VIP-græneflade indeholder parametre til registrering af biblioteker hvor lokalsystemet understøtter disse standarder. Derudover er der parametre til en “OpenReceipt”-service til opdatering af lokalsystem med kvittering for ILL-bestilling via http(s) i xml-format.

Disse nye parametre fremgår af VIP_grænsefladens D. Lånesamarbejde, 1. Bestillinger og lån,:

 • Afsnit A. Bestillinger fra andre biblioteker: Parameter til modtagelse af bestilling via https (ISO18626)
 • Afsnit B. Nyt afsnit til parametre vedr. lokalsystemets udstilling af ISO20775-service
 • Afsnit D. Kvittering. Parameter til modtagelse af kvittering via https (OpenReceipt)
 • Afsnit E. Svar på bestilling. Parameter vedr. modtagelse af svar på bestilling via https (ISO18626)

Når iso20775 og iso18626 er testet sammen med FBS-leverandøren, vil disse services blive dokumenteret på opensource.dbc.dk. Det gælder også OpenReceipt-servicen og den service som vi planlægger skal afløse VIP-webservicen: OpenAgency.getRegistryInfo.

Kontakt: Anders-Henrik Petersen, DBC, ahp@dbc.dk

 

OpenHoldingStatus-webservicen skifter ip-adresse

19. september 2014 by

Fra mandag den 29. september 2014 flyttes OpenHoldingStatus-webservicen til ny maskine og skifter samtidig ip-adresse til den generelle ip-adresse for DBCs gateway gw.dbc.dk: ip 193.111.162.2

Eventuelle serviceaftagere der har ip-kontrol ved modtagelse af response fra servicen, skal altså rette i firewall.

Se også: http://www.danbib.dk/index.php?doc=z_ipadr.