Biblioteks-systemleverandørbloggen nedlægges

27. februar 2019 by

Fredag den 29. marts 2019 lukker Bibliotekssystemleverandør-bloggen.

Ønsker du fortsat at få informationer om DBC’s systemer og tjenester, der er relevante for dig som bibliotekssystemleverandør, opfordrer vi dig til at tegne abonnement på DBC’s nyhedsliste: Danbib-info, hvor denne type information fremover vil blive udsendt.

Reklamer

Implementering af formatændringer udmeldt i Katformat-Nyt 2018:7

12. november 2018 by

Hermed forespørges om der vil være indsigelser overfor, at DBC implementerer nogle af de ændringer, som er udmeldt i seneste Katformat-Nyt 2018:7 (http://www.anpdm.com/newsletterweb/45455845714347504A71404159/42465B417240445047764347584271) med idriftsættelse ultimo november 2018?

Det drejer sig om 240*ø, der ikke længere er gentageligt, 035, der kan gentages og er gjort fri af bindinger, samt de to nye delfelter 526*q*s, som fortrinsvis vil forekomme i poster konverteret fra MARC21.

Hvis der ikke er indsigelser, vil vi implementere ændringerne sammen med de formatændringer, som blev meldt ud i Katformat-Nyt 2018:6 (http://www.kat-format.dk/danMARC2/Danmarc2.7e1.htm) .

Venlig hilsen

DBC

Metadata til Læsekompasset

30. august 2018 by

Hermed varsles at DBC vil tage det nye felt 665 til indeksering af skønlitteratur til Læsekompasset i brug.

Feltet er blevet udmeldt i Katformat-Nyt 2018:6 og er beskrevet her: http://www.kat-format.dk/danMARC2/Danmarc2.7e1.htm

 

Ibrugtagning vil ske når varslingsperioden udløber med udgangen af november 2018.

 

Venlig hilsen

DBC

openOrder version 3.0

29. august 2018 by

DBC er i gang med at teste version 3.0 af openOrder, som forventes i drift 2.10.18 på nyt netpunkt. Det betyder, at vi lukker for version 2.8 senest med udgangen af 2018.

Vi annoncerer relevante url’er til 3.0, så snart vi har det klar til test.

Kontaktperson hos DBC:
Nanna Agergaard nla@dbc.dk

Lukning af ældre versioner af OpenAgency

24. august 2018 by

Pr 1.10.2018 lukkes alle versioner ældre end version 2.34 af webservicen OpenAgency.

Dette sker for at give en mere stabil drift af DBC’s systemer.

Venlig hilsen
Dansk BiblioteksCenter

Varsling af ny version af OpenSearch

10. november 2017 by

styrket_datafællesskab_istock

DBC varsler hermed version 5.0 af søgewebservicen OpenSearch pr. 1. februar 2018.

Versionen vil indebære ændringer af API. Desuden vil versionen have ændringer til opsætningen vedr. angivelse af agency, profiler og repositorium, da disse parametre gøres obligatoriske.

Der udsendes mere udfoldet information om de konkrete ændringer inden jul.

Det er den igangværende indsats for at fremtidssikre performance i databrøndens infrastruktur, der gør det nødvendigt at ændre i servicen.

Venlig hilsen
DBC

Nye services der trækker på brønddata

12. oktober 2017 by

modern kitchen and busy chefs

12.10 2017

Vi er glade for alle initiativer, der kreativt sætter brønddata i spil på en ny måde i biblioteksformidlingen. Ingen tvivl om det – blot beder vi jer være opmærksomme på at give både DDB og DBC en projektbeskrivelse, inden I begynder at udvikle en ny service eller et nyt produkt, der trækker på brønddata. Så kan vi i fællesskab finde den bedste løsning i forhold til samspillet med brønden.

På den måde kan vi sikre os, at brønden kan klare den nye, ekstra belastning og i fællesskab finde en løsning, der gør, at det nye produkt eller den nye service ikke påvirker brøndens normale drift og svartider.

Har I planer om en ny service eller et nyt produkt, der trækker på brønddata, så bedes I kontakte:

DBC as
Bente Schade Poulsen
Markeds- & kundechef
bsp@dbc.dk

Danskernes Digitale bibliotek
Preben Aagaard Nielsen
ddb@slks.dk

Venlig hilsen
DBC

 

OpenOrder version 2.7 og 2.7.1 lukker

25. september 2017 by

DBC lukker ældre versioner af OpenOrder-webservicen pr. 1.12.2017. Alle brugere af servicen bedes derfor skifte til nyeste version: version 2.8.

Yderligere information:

 

Ny version 2.10 af Moreinfo – erstatter 2.9 og tidligere versioner.

6. september 2017 by

Vi har sat ny version af Moreinfo-webservicen (“Forsideservice”) i drift.

Versionen indeholder de samme rettelser som version 2.9 (se syslev-bloggen 28. juni 2017) , men retter nogle generende fejl i 2.9, så vi anbefaler alle brugerere af Moreinfo – inkl. de der har taget version 2.9 i brug – at skifte til version 2.10 senest 1. december 2017.

Se også: https://opensource.dbc.dk/services/moreinfo

MoreInfo-brugere – skift til version 2.9

28. juni 2017 by

Alle brugere af MoreInfo-servicen opfordres til at skifte til ny version 2.9 så hurtigt som muligt.

Biblioteker der anvender Moreinfo version 2.1 kan dog fortsætte hermed indtil 1. december, således som DBC tidligere har meldt ud.

Forskellen på version 2.8 (og ældre versioner) og 2.9 ligger i typedefinitionen af faustnummer, linje 250 i xsd’en:

Version 2.8 og ældre, fx: https://moreinfo.addi.dk/2.8/moreinfo.xsd
<xs:simpleType name="FaustType">
<xs:restriction base="xs:positiveInteger"/>
</xs:simpleType>

Version 2.9: https://moreinfo.addi.dk/2.9/moreinfo.xsd
<xs:simpleType name="FaustType">
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

Ved at kalde Morenfo med faustnummer som string i stedet for som positiveInteger, vil servicen også virke med ældre faustnumre med 1. ciffer = 0 (Nul).

Eksempel: Faustnummer 07174292